Going Over Data

הבטחת איכות

נתקלת בבעיית איכות מתסכלת? צריך מענה יצירתי זמני ופתרון מיידי?

זאת מומחיותינו !

הטמעת כלים ושיטות מתחום האיכות תוך התגברות על התנגדות בארגון, מתן פתרונות מתוחכמים וניהול מוקפד עד להשגת היעדים.

יישום שיטות וכלים מעולם האיכות אינו פשוט מאחר ובד"כ הוא מתממשק עם תהליכי פיתוח, ייצור ורכש ונוגע במגוון נושאים נרחב בתוך הארגון. מנהל ועובדי מעוף מיומנים ומנוסים הן בתחומי ניהול, הטמעה ובקרה לתהליכים ושיטות מעולם האיכות והן בתחומי טיפול בהתנגדויות ו"שיווק" של הנושאים בתוך הארגון.

החברה הטמיעה עשרות תקנים מסוגים שונים, בנתה מערכות איכות והתמודדה עם מגוון אילוצים וקשיים בתחומים אלו בהצלחה רבה ובזמנים ועלויות מתאימים ללקוחות.

בשוק האיכות קיימים מספר רב של תקנים מעבר לסדרת תקני האיזו המוכרת והידועה. תקנים אלו דורשים סוגי התמחויות מיוחדים בתוכנם והערכות מורכבת בארגון. 
למידע נוסף לחצו כאן

תקני איכות

נהלי איכות למגוון תקנים, תפעול, רכש, תהליכים, נהלים על פי דרישות לקוח מיוחדות ועוד.

אנו נותנים דגש רב לאיכות הנוהל, תוכנו וצורתו על מנת שאפשר יהיה להציגו באופן מכובד ללקוחות.

ניתן גם לקבל את הנהלים באנגלית.

כתיבת נהלים

ביצוע הכשרות והדרכות בתחומי איכות, בטיחות וסביבה לחברות, מפעלים וללקוחותיהם.

בניית תוכן ומצגות מותאמים לארגון, העברת החומר בדרך מעניינת ומגוונת תוך שיתוף עובדים ומנהלים.

הדרכות וימי עיון

הסיבות לצורך במיקור חוץ מגוונות- מפער זמני עד לאיוש משרה, דרך היקף פעילות קטן שאינו מצדיק משרה קבועה ועד צורך במיומנות מיוחדת שאיננה מצויה בארגון.
ברשותינו אנשי איכות ברמה גבוהה שיכולים באופן כמעט מיידי להכנס למקום העבודה ולתת תפוקה מתאימה.

ניהול איכות במיקור חוץ

אנו מתמחים בחקרי תקלות וניתוח ליקויים בארגונים, במוצרים ובשירותים.

אנו עוסקים גם בהטמעת שיטות חקר בסיסיות כגון 5Y, 5M, עץ תקלות ועוד.

חקר תקלות

תהליכי ניהול הסיכונים מבוקשים כיום ע"י לקוחות ותקנים כחלק מניהול חברה ובמגוון נושאים- איכות מוצר, ספקים, תהליכי ייצור ופיתוח ותהליכי הערכות למצבי חירום.

למידע נוסף לחצו כאן

ניהול סיכונים

ביקור של גורם מקצועי לצורך מבדק אצל ספק וקבלת תמונה ברורה של יכולותיו ושל המקומות הבעייתיים בהתנהלות מולו.

שירות זה מיועד בד"כ לאנשי הרכש והאיכות אשר אין ביכולתם לבצעו מטעמי היקפי עבודה נרחבת.
 

מבדקים ובקרת ספקים

מנהל פרויקט המבצע ניהול פרויקטלי תלוי בגורמים מקצועיים המספקים שירותים לתהליך הפיתוח וההנדסה. ביצוע טוב של תהליך זה מקל ומקטין רעשים פרויקטליים ומאפשר בטחון ושקט למנהל הפרויקט. 

תכנית איכות וניהול איכות בפרויקטים