Justice

ניהול סיכונים

אין לנו סיכונים מיוחדים...
יש לנו תכנית שדודו כתב כבר מזמן....
אנחנו יודעים להסתדר, שיקרה אירוע נתמודד...


כל אלו הן תשובות מקובלות מאד לכל צורך העולה לניהול סיכונים.

תשובות אלו לא עובדות יותר. ניהול הסיכונים הפך כיום לשיטה מחויבת ע"י לקוחות, תקנים, רגולציה ואף גורמים בחברה/מפעל.

הדרישה לניהול סיכונים עימה מתמודדת חברה קיימת במגוון רחב מאד של תחומים-
\פיננסיים, פיתוח, תכנה, ייצור, שרשרת אספקה, הערכות לחירום, בטיחות, סביבה ובעצם
שטחי פעילות רבים ומגוונים.


מדובר בדרישת חוק מפורשת המחייבת את מנכל החברה (תקנת הבטיחות 2013), במקומות אחרים מדובר בדרישות תקנים(AS9100,18000,14000 13485) ואף במפורש בדרישות לקוחות (boeing, rockwell) ועוד ועוד. 
חלק מן הלקוחות אף הגדירו תהליכי ניהול סיכונים נרחבים הנבדקים על ידם ומאושרים כחלק ממחויבות הלקוח כלפיהם.

בעולם התעופה והחלל ניהול הסיכונים בא לידי ביטוי חזק מאד בתקני האיכות למיניהם שם הוא נדרש בשלב קליטת בקשה להצעת מחיר מהלקוח, פיתוח, תהליכי ייצור, שרשרת אספקה ואף ברכש רכיבים


ניהול הסיכונים הינו שיטה במסגרתה מבוצעים התהליכים הבאים:

  • זיהוי הסיכונים הפוטנציאליים

  • הערכת סיכונים

  • תיעדוף והחלטות

  • ניהול תכנית הפחתת הסיכון

  • בקרה ומעקב


הרמה הטכנית של ביצוע התהליך איננה מסובכת במיוחד אולם הקשיים האמיתיים הים בשלבי זיהוי והערכת הסיכונים, שם קיימתבעייתיות רבה הנובעת מאישיות המעריך, אין סקלה מדויקת להערכת הסיכון, שינויים תכופים במצב הסיכון וכו'.

לצורך הערכה ריאלית ותכנית הפחתת סיכון מעשית נדרשת מיומנות ומקצוענות רבה אחרת עלולה החברה למצוא עצמה בפני עלויות פוטנציאליות גבוהות ביותר. בהערכה ריאלית ומקצועית ניתן לפתור בעיה זאת ולייצר תכנית מניעה ולא רק תגובה לסיכון.

אנו מתמחים בשיטה ובתהליך זה ובעלי נסיון רב בבניית תכניות מתאימות וניתנות לביצוע אצל לקוחותינו. אפשר לבצע ניהול סיכונים יעיל ובעל ערך לחברה ויותר מכך - נדרש ומחויב.

פנה אלינו לקבלת מידע נוסף ולהתאמת תכנית לארגונך