top of page

קונפליקט מינרלס

בשנה האחרונה החלה הדרישה לדיווח נאות לקונפליקס מינרלס לקרום עור וגידים וגופים שונים בארץ נדרשים לדיווחים מלקוחותיהם לגבי כמות מינרלים אלו במוצריהם.

מדובר בדרישה בעייתית וקשה למימוש שכן איך בכלל אפשר לדעת מה מקור המינרלים בהם נעשה שימוש במוצרים המיוצרים על ידך (ולך תדע מה מקור הטנטלום בקבלים שרכשת? ואיך בכלל אפשר לעקוב אחרי מקור הזהב בציפוי שמבצעים למעגל או קונקטור בארץ?)


תמונה של סלעים
קונפליקט מינראלס

ארגונים וחברות שהיו חשופים לדרישות רגולציה וחוק, כבר הכירו תהליכי אכיפה ודרישות מסוגים שונים אולם, סדרת הדרישות חלה גם על ארגונים שמחויבותם הייתה ללקוח בלבד ושמוצריהן לא בהכרח נדרשים לעמוד בדרישות חוק ורגולציה בארצות הלקוח. דוגמאות שכבר מוכרות הן דרישות סביבתיות מהשוק האירופאי המשותף (ROHS, REACH), דרישות בטיחות וסביבה ואף דרישות למחויבות חברתית של הארגון.

דוגמה לדרישה חדשה במסגרת מפרטים של חברות אמריקאיות הינה – דיווח נאותות לקונפליקט מינרלס (conflict minerals)


מהם אותם קונפליקט מינרלס (conflict minerals)?

קונפליקט מינרלס (conflict minerals) הנם מינרלים מסוג בדיל, טונגסטן, טנטלום וזהב שנחצבו בקונגו ובמדינות הסמוכות לה. (מוכרים בשם 3TG -Tin, Tungsten, Tantalum and Gold ).

אותן חברות העומדות בפני דרישה זו ניצבות למול דרישה מורכבת לדיווח נאות, מוגבלת מהרבה סיבות ובעיקרן עומדת- מורכבות שרשרת האספקה.


מי מחוייב לדרישה?


אם הנך חברה הרשומה למסחר בבורסה האמריקאית והנך יצרן של מוצרים, או שאתה מוכר מוצרים הנרכשים בדרך כלשהיא ע"י ממשלת ארה"ב, הנך כפוף לסעיף 1502 בחוק Dodd-Frank. החוק, שנחקק בשנת 2010 וחל משנת 2013 מחייב את חברתך לדווח בצורה נאותה לציבור ולרשויות מה אחוז מינרלים אלו במוצרים המיוצרים על ידך.

באם הנך חלק משרשרת האספקה של מוצרים הנרכשים במקור ע"י ממשלת ארה"ב או של ספקים המספקים מוצרים לממשלת ארה"ב סביר מאד כי תיתקל (ואולי כבר נתקלת) בדרישה לקיום נאותות בשרשרת האספקה (Due Diligence).


מהו הרקע לדרישה?


ארגון OECD קבע בשנת 2011 כי מינרלים מקונגו וסביבותיה משמשים למימון מלחמות באזור זה ועל כן יש להגביל שימוש בהם. תקנות אלו אומצו ע"י רשות ניירות הערך האמריקאית ומחלקת המדינה בארה"ב במסגרת חוק Dodd-Frank בארה"ב ומחייבות את ספקי ממשלת ארה"ב וחברות הנסחרות בבורסה האמריקאית.מה נדרש במסגרת הדרישה?

  1. בניית מערכת איכות ובקרה מתאימים לבקרת כמות הקונפליקט מינרלס במוצרים מתוצרתך

  2. איסוף מידע מתאים בשרשרת האספקה

  3. ביצוע הערכת סיכונים להפחתת סיכון השימוש במינרלים אלו ומענה מתאים לסיכונים

  4. במקומות בהם זוהה סיכון – ביצוע בדיקת נאותות Due Diligence ע"י גוף חיצוני

  5. דיווח תקופתי לגבי נאותות שרשרת האספקה


בפועל, גופים רבים יודעים לתת את המידע המבוקש, אלא שעדיין קיימים מצבים בהם לא ניתן לאסוף מידע כאמור ואז יש לנקוט בסדרה של כלים. בין אם הגעה לנאותות סבירה ואפילו עד להחלפת ספקים ורכיבים או פריטים במוצר המיוצר.

שימו לב - על פי הגדרות החוקים אין איסור שימוש במינרלים אלו אלא יש חובת דווח! אולם כמובן שדרישת לקוח היא דרישה לכל דבר ועיקר ויש לעמוד בה.


איך מבצעים?

1. קודם כל מתחילים בבניית אסטרטגיה מפעלית מסודרת וברורה

האסטרטגיה צריכה להגדיר את תהליך העבודה, האחראים ותכנית ביצוע. יש לנתח היטב את הצורך (הדרישה איננה מוחלטת וקיימים יוצאים מן הכלל וניתן לעיתים להשתמש בהם).

במסגרתה יש לעשות שימוש בכלים מתאימים ומחייבים להערכת כמות המינרלים במוצרים וטבלאות איסוף מידע בהן ניתן להשתמש


2. ביצוע הערכת סיכונים

ההערכה צריכה להיות מקצועית ומעמיקה לספקים ומוצרים.

חקר אינטרנטי יסודי יכול להעלות פתרונות רבים לחלקים ופריטים בהם נעשה שימוש.


3. לסיום בחינה יסודית

יש לערוך בחינה יסודית לכל הפריטים שנותרו בסיכון ולספק מענה פרטני לכל אחד מהם.

וכמובן שלבסוף יש לדווח בצור הולמת מתאים לגורמים נדרשים

Comentários


bottom of page