top of page

פריטים מזוייפים


דמויות מוקטנות מטפלות ברכיב

מה הבעיה בכלל בפריטים מזויפים?


פריט מזויף עלול לגרום ל:

  • פגיעה במוניטין ולאי שביעות רצון לקוח הנובעים מליקויים בתפקוד מערכות מסופקות ללקוחות

  • חשיפה למימוש אחריות עקב נזקים ותקלות אצל לקוחות

  • סיכוי ל - recall בעלות גבוהה.

  • עבירות על חוקים ותקנות שלא במתכוון וחשיפה לסיכוני חוק ורגולציה

  • סיכוני cyber ברכיבים המותקנים ואספקת מערכות נגועות בווירוסים ורוגלות

  • ואפילו פגיעה בחיי משתמשים ונזקים לציוד הלקוחות


הסיכון גדול.

על מנת להימנע ככל שניתן צריך להבין את הנושא לעומק.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון קצר שיצרתי בו אני מסביר את הבסיס - מה הוא חלק מזויף?Comments


bottom of page