top of page

ISO 27001

תקן בינלאומי לניהול אבטחת מידע והגנת פרטיות בארגונים ועסקים.

מהו ISO 27001?

איומי סייבר הנוצרים עקב מציאות משתנה ודינמית ושימוש מואץ ומוגבר במערכות מידע יוצרים איום וחשיפה משמעותיים לחברות וארגונים.

ISO 27001 הוא תקן בינלאומי המתמקד בניהול אבטחת מידע והגנת פרטיות בארגונים. התקן מציב דרישות להקמת מערכות אבטחה מתוחכמות ולניהול סיכונים, על מנת להגן על מידע רגיש ולשמור על אמינות זמינות ושלמות המידע. הטמעת התקן מסייעת לארגונים להפחית סיכונים, לשפר את רמת ביטחון המידע ולהעלות את אמינותם בעיני הלקוחות והשותפים.

במה אנחנו יכולים לעזור?

בעידן הדיגיטלי המתקדם, אבטחת המידע היא ללא ספק גורם קריטי להצלחה. במעוף, יש לנו את היכולת לא רק לסייע בזיהוי ומניעת התקפות סייבר, אלא גם ידע וניסיון עמוק בתחום אבטחת האיכות.

בזכות שילוב בין הידע והניסיון בין אבטחת מידע ואבטחת איכות אנו מספקים זווית ייחודית המאפשרת יישום פתרונות אינטגרטיביים בצורה חלקה ומיטיבית לארגון.

אנו מספקים פתרונות אינטגרטיביים המתחברים יחד בצורה ייחודית, ומסייעים לך להגן על המידע שלך ולהפחית סיכוני אבדן נתונים ופגיעות סייבר.

במה אנחנו יכולים לעזור?

בעידן הדיגיטלי המתקדם, אבטחת המידע היא ללא ספק גורם קריטי להצלחה. במעוף, יש לנו את היכולת לך לא רק לסייע בשיפור מערכת אבטחת המידע, אלא גם ידע וניסיון עמוק בתחום אבטחת האיכות.

בזכות שילוב בין הידע והניסיון בין אבטחת מידע ואבטחת איכות אנו מספקים זווית ייחודית המאפשרת יישום פתרונות אינטגרטיביים בצורה חלקה ומיטיבית לארגון.

אבטחת איכות, אנו מספקים פתרונות אינטגרטיביים המתחברים יחד בצורה ייחודית, ומסייעים לך להגן על המידע שלך ולהפחית סיכוני אבטחת מידע.

איך זה עובד?

אנחנו מגיעים לארגון שלכם ומבצעים זיהוי פערים אל מול הגנות הסייבר הקיימות. אנו משתמשים במגוון שיטות כמו Gap analysis, בדיקות חדירה Penetration Test, מבדקים פנימיים ועוד.

מבצעים ניתוח לפערים המתקבלים ויוצרים תוכנית פעולה להשלמתם התואמת באופן מלא לתקן. התוכנית כוללת כתיבת נהלים והוראות עבודה, קביעת ויישום מדיניות וכלים מותאמים לחברה בתחומי אבטחת מידע.

ולבסוף מלווים את החברה עד לסיום קבלת ההסמכה מגוף ההתעדה החיצוני המאשר עמידת הארגון בתקן.

bottom of page