top of page
White Furnitures

אנחנו במלחמה
מה עם הגנת הסייבר?

בימים טרופים אלו אנו למדים מהתקשורת על אירועי חדירה למערכות מידע שבוצעו על ידי גורמים עוינים.

זה לא הזמן להתעסק כרגע בתקנים ובתהליכי שיפור. כולם בטירוף, עובדים מגויסים, הזמנות מיידיות, אולם כעת יותר מתמיד יש להיערך למול פערי מערכות המידע ויש לעשות זאת מיידית!

נכון, קיימים אנטי וירוסים וחברות או עובדי תמיכה ב-IT, אולם כל אילו נותנים מענה חלקי ומצומצם למניעת תקיפות סייבר.

פערים כאלו מסוכנים ולמרות העומס נדרשים לטיפול ומענה מידי. אף אחד לא רוצה ליפול לפישינג או חדירה של גורם עוין למערכות המידע שלו. האמינו לי. לא נעים בכלל.

חשבתי איך לתמוך ולסייע ללקוחות בדרך פשוטה שלא תכביד, תתאפשר להתבצע כמעט כולה מבחוץ ועם מעורבות מצומצמת של אנשי הארגון.

אני חושב שמתן תמונת מצב והמלצות מיידיות לפערים וליקויים שימצאו יסייעו לכל גוף וארגון. בטח אם זה יבוצע בעלות נמוכה מאד ובהשקעה מינימלית של הארגון.

לפני מספר ימים מערך הסייבר הלאומי הוציא הנחיות לפעולות דחופות להגברת ההגנה כנגד תקיפות סייבר בזמן המלחמה.

חלקן כוללות מספר פעולות מיידיות וחלקן פעולות שיש לבצע בתוך מספר ימים.

איך מתחילים?

המפתח הוא זיהוי האיומים והסיכונים, רמתם והצורך בטיפול בהם.

זקוקים לעזרה?

צרו איתנו קשר וקבלו הצעה מתאימה לימים אלו

bottom of page