top of page

סיכונים בשרשרת האספקה

מכירים את הביטויים הקלסיים "חוזקה של השרשרת תלוי בחוליה החלשה בה"? סיסמה אה? אז זהו שממש לא.

המודעות העולמית היום לרציפות שרשרת האספקה גם תחת משברים, איומים ותרחישים שאינם תלויים בך כלקוח הופכת משמעותית ביותר הן ברמה הפרקטית של יכולת ביצוע רכש והן ברמת ההתקשרות במסגרתה יכולת שימור ורציפות בשרשרת אספקה הינה תנאי להתקשרות.

תמונה של אטבים תלויים
סיכונים בשרשרת אספקה

מהם סיכונים בשרשרת אספקה?

כל מצב במסגרתו לא ניתן לקבל שירות או מוצרים מספקים  הינו סיכון. לעיתים הסיכון חריף ומונע ממך (כספק) לעמוד במחויבותך ללקוחותיך ולעיתים אתה הניזוק בכך שספקיך אינם יכולים לעמוד במחויבותם כלפיך (כלקוח). ובכל מקרה יכולה הסיטואציה להוות משבר חריף, כספית, חוזית, מוניטין וכו' הסיכונים המוכרים והנפוצים נגרמים לעיתים כתוצאה מ:

 • חוסר יציבות כספית של הספק

 • חוסר יכולת שינוע של מוצר למקום בו הוא נדרש

 • אילוצים פוליטיים- אמברגו, מלחמות, החלטות פוליטיות

 • אמינות אספקה נמוכה (איכות מוצר או מועדי אספקה)

 • שינויים רגולטוריים ודרישות לקוחות בסביבה העסקית

 • תנאי מזג אויר שאינם מאפשרים פעילות סדירה

 • כשלים במערכות מידע

 • זיופי רכיבים ופריטים ועוד


שינויים רגולטוריים ודרישות לקוחות


השינוי בעולם המערבי במיוחד מייצר דרישות שאינן ברמת המוצר אלא ברמת תקנים חברתיים וסביבתיים כגון ROHS ו- REACH או עמידות בתקני פסולת אלקטרונית, דרישות הממשל האמריקאי- קונפליקט מינרלס, DMSMS, או אפילו דרישות לקוחות לבטיחות, לתקנים סביבתיים ותקנים חברתיים מסוגים שונים. דרישות אלו באם אינן נלקחות בחשבון בשלב ההתקשרות יכולות להוות אילוצים מסובכים וקשים בפעילות מול ספקים וקבלני משנה שאינם מודעים להם או שאינם עומדים בהם. באם הנך ספק החשוף בצורה זאת או אחרת לדרישות מסוג זה עליך לבחון אותן היטב ולא להניח הנחה אופטימית שבסוף נסתדר, שכן המשמעות יכולה להיות יקרה ולא נוחה ביותר. יכול להיות שלא רק שלא תסתדר אלא גם שתידרש לשינויים ופעילות יקרה וארוכה לעמוד בדרישות אלו.הפחתת סיכונים בשרשרת האספקה


מוכנות הארגון למקרים של כשל בשרשרת האספקה הינה תנאי חשוב לשמר אמון הלקוחות ומייצרת יתרון עסקי חשוב. מהו הסוד ליצירת שרשרת אספקה רציפה? ואיך מפחיתים את הסיכונים?

 1. מייצרים מערכת יעילה לזיהוי והערכת סיכונים קיימים.

 2. מבצעים ניהול סיכונים סדור ומתודי לסיכוני שרשרת האספקה

 3. בוחרים ספקים שיכולתם בנושא מוכחת (בעלי הוכחה ברורה למערכת המשכיות ורציפות תפקודית מתפקדת בארגונם)

 4. פועלים למול הספקים לאימות ושיפור יכולתם זאת

 5. מייצרים יתירות בשרשרת האספקה (redundancy)

 6. בונים מערך מלאי נכון ומתאים לתרחישים אפשריים

 7. מייצרים תכנית המשכיות עסקית עבור ארגונך (חלופות יצור, חלופות שינוע, אחסנה)

Comments


bottom of page